Eglwys St Barnabas

Ffurflen Gysylltu

Ydych chi am gysylltu â ni? Efallai bod gennych ddiddordeb yng ngweithgarddau’r plwyf, cwestiynau am y ffydd Gristnogol, yn dymuno cael gweddïau neu am gael eich bedyddio neu briodi. Beth bynnag y rheswm, byddem yn falch i glywed gennych.

Croeso i chi gysylltu â’r ni:-

Parchg Jonathan Parker,
Y Ficerdy, Terra Cotta, Heol yr Orsaf, Castellnewydd Emlyn SA38 9BX
Ffôn: 01239 710154

Neu cysylltwch â ni trwy’r ffurflen hon:

 
Enw

Ebost

Neges